BOUWEN MET BAGGER

Als sediment ingenieurs zijn wij als NETICS trots op het feit dat we de mogelijkheid hebben om onze uitgebreide kennis in te zetten voor het ontwikkelen van innovatieve technologieën voor het hergebruik van sediment.

NETICS heeft de kennis in huis om van baggeren tot de toepassing het verwerkingsproces te begeleiden door het leveren van ontwerp- en ingenieursdiensten, zoals het ontwerpen en doorrekenen van (water)bouwkundige constructies van baggerspecie.

De inspiratie hiervoor is het Building with and inspired by nature principe, dat ingezet kan worden voor het ontwerpen van nieuwe klimaatvriendelijke, duurzame, en betaalbare constructies. Dankzij onze unieke rekenmodellen zijn bijvoorbeeld Baggertube® en GEOWALL® technieken als volwaardig constructiealternatief toegepast

GEOWALL®

Gestabiliseerde grond kan toegepast worden in bijna alle civieltechnische bouwwerken en wordt met de GEOWALL® technologie op maat ontworpen.

Baggerfabriek

NETICS werkt samen met lokale aannemers om op locatie baggerspecie te verwerken tot circulaire bouwelementen van de toekomst.

Baggereilanden

In meerdere projecten heeft NETICS midden in het water eilanden ontworpen met lokaal aanwezig slib en de Baggertube® technologie.

Dijkversterking

NETICS heeft de expertise om baggerspecie te stabiliseren en daarbij dijkelementen te ontwerpen.

Hydroreservoirs

Hydrodammen houden veel slib tegen dat verwijderd moet worden. NETICS hergebruikt dit slib tot nuttige oplossingen.

Mine tailings

Afvalstromen van mijnen kunnen met de GEOWALL® of Baggertube® techniek worden opgewaardeerd tot hoogwaardige toepassingen

Tube constructies

NETICS is de wereldleider in het adviseren van het ontwateren van baggerspecie in de Baggertube® en het ontwerpen van tube-constructies.

Calculatie software

NETICS is zeer ervaren in het gebruik van complexe rekenmodellen voor het grondig doorrekenen van civieltechnische constructies.

Haalbaarheids-onderzoek

Bij het ontwerpen van een constructie wordt labonderzoek gedaan om de geschiktheid van baggerspecie voor een toepassing te verkennen.

Onze recente activiteiten

Vooroever de Wieden

netics geotubes windpark

Windpark MaVa2

Weizigt Netics

GEOWALL® Weizigt

GEOWALL® Oranjekanaal

NoorderSpoort

Vogeleilanden de Putten project Netics

Vogeleilanden De Putten

Menu
Language »