EEN INSPIRERENDE OMGEVING

Net als alle laaglanden in delta’s, ligt Nederland in het brandpunt van de klimaatcrisis. Er is voortdurend werk in Nederland om de zee op afstand te houden, landaanwinning te realiseren en rivieren en vaarwegen op diepte te houden. De stijgende zeespiegel en de bevolkingsgroei in delta’s geeft de baggerindustrie alleen maar meer werk.

De industrie is de baggerketen als toeleverancier, verbonden aan de bouwketen als potentiële afnemer. Het aanpakken van de baggerketen is kansrijk omdat het een complexe en volume gedreven industrie is, waarbij alles draait om functionaliteit (zo groot mogelijk volume zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijke prijs afvoeren) en niet om ruimtelijke kwaliteit.

In de baggerindustrie ontbreekt het aan de algehele benadering van de keten als ruimte scheppende industrie, ook op rijks- en beleidsniveau. Huidige wet- en regelgeving kijkt alleen maar naar de baggerketen als afvoerketen. Ook de baggerindustrie zelf kijkt nog slechts naar slib als afvalstroom.

Hergebruik van slib is niet breed ingebed in het systeem en wordt hooguit op projectniveau als gadget ingezet.

Kennisdeling

Wij delen graag onze kennis van bouwen met natuur om deze principes ook voor andere partijen toegankelijk te maken.

Working with not against nature

NETICS werkt samen met de natuur en laat de natuur haar gang gaan. We proberen daarbij zo weinig mogelijk ingrepen te doen of kunstmatig materiaal toe te voegen.

Interactie met stakeholders

Samenwerking met relevante partijen is essentieel. We zoeken altijd samenwerking op met publieke partijen en lokale bewoners.

Leren door pilot projecten

NETICS werkt graag met pilot projecten. Het learning-by-doing principe staat hoog in het vaandel.

Onze recente projecten

Vooroever de Wieden

Lake Nokoué

Fochteloerveen Natuurmonumenten

GEOWALL en Netics geluidsscherm voor ProRail

GEOWALL® geluidsscherm ProRail

tubes in containers Zweden project Netics hergebruik bagger

LifeSure Malmfjärden

DrainUpGrader project NETICS en RVO SBIR

SBIR Circulaire Steden

Menu
Language »