Vooroever tubes de Wieden

De Wieden vormt een belangrijk onderdeel van het nationaal park Weerribben-De Wieden, een waterrijk gebied gekenmerkt door uitgestrekte natuur waaronder veenmoerassen en vennen.

NETICS is gevraagd om een vooroever te ontwerpen zodat één van de eilanden in het natuurgebied uitgebreid kon worden voor onder andere het vergroten van de biodiversiteit. De vooroever is aangelegd met behulp van geotextiele tubes gevuld met sediment uit het nabijgelegen meer. 3 jaar later is zowel de vooroever als het omsloten gebied volledig begroeid geraakt met vegetatie.

Natuurmonumenten zet zich in voor het beheer en behoud van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in Nederland met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst.

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »