CONSTANTE AANVOER VAN BOUWSTOFFEN

Of een gesuspendeerd deeltje wel of niet zal bezinken is afhankelijk van de stroomsnelheid en de eigenschappen van het deeltje. Bovenstrooms worden delen in suspensie gebracht en gehouden. Op den duur kunnen zij een groot reservoir tegenkomen waar de stroomsnelheid nagenoeg nihil is.

Hier zal vrijwel alles sedimenteren en verder transport wordt door de dam tegengehouden. Reservoirs ondervinden dus een constante aanvoer van sediment, zonder dat dit op natuurlijke wijze weer erodeert. Met de tijd zal de capaciteit van het reservoir afnemen. Om een minimale capaciteit te waarborgen moet periodiek dit sediment verwijderd worden. Baggeren is de meest effectieve oplossing.

NETICS heeft bewezen dat gebaggerd sediment uit reservoirs uitstekend is her te gebruiken als bouwstof. Met vernuftige technieken en oplossingen wordt zelfs erosie benedenstrooms gereduceerd.

GEOTEXTIELE TUBES

Met behulp van geotextiele tubes kan zelfs het meest ongunstige sediment worden opgewaardeerd tot een volwaardige bouwstof. De geotextiele tubes worden lokaal ingezet om transport van sediment te voorkomen.

MENGEN VAN SEDIMENTEN

Afhankelijk van de bovenstroomse afstand van de dam zijn verschillende typen sedimenten aanwezig. NETICS heeft modellen ontwikkeld om verschillende typen sediment te mengen tot een optimale bouwstof.

LOKAAL HERGEBRUIKEN

Het sediment is lokaal eenvoudig her te gebruiken. Benedenstrooms van dammen worden dikwijls geërodeerde oevers waargenomen. Door deze te verstevigen met geotextiele tubes (gevuld met sediment uit het reservoir) wordt sediment hergebruikt, en erosie benedenstrooms gereduceerd.

BOUWSTENEN

Waardevolle sedimenten kunnen in een bassin (gebouwd met geotextiele tubes gevuld met sediment uit het reservoir) worden ontwaterd, waarna zij met de GEOWALL® techniek worden omgevormd tot bouwstenen welke in lokale bouwprojecten worden gebruikt.

Onze recente projecten

Vooroever de Wieden

Lake Nokoué

Fochteloerveen Natuurmonumenten

GEOWALL en Netics geluidsscherm voor ProRail

GEOWALL® geluidsscherm ProRail

tubes in containers Zweden project Netics hergebruik bagger

LifeSure Malmfjärden

DrainUpGrader project NETICS en RVO SBIR

SBIR Circulaire Steden

Menu
Language »