Fochteloerveen Natuurmonumenten

Het natuurgebied Fochteloerveen bestaat voor het grootste gedeelte uit uniek herstellend hoogveen. Hoogveen is zeer gevoelig voor fluctuerende grondwaterstanden. Natuurmonumenten is daarom druk bezig om de waterkerende kades in het gebied te onderhouden en vervangen.

NETICS heeft haar kennis van het hergebruik van sediment en vrijkomende grond gebruikt om advies te geven voor het duurzaam verstevigen en vervangen van de bestaande tuimelkades in het gebied. Hierbij is er een unieke kans om vrijkomend veen- en zandgrond her te gebruiken zodat er zo min mogelijk in- en uit het gebied hoeft te worden getransporteerd. Verschillende duurzame opties zijn verkend en afgewogen om tot een duurzaam toekomstsbestendig ontwerp te komen.

Natuurmonumenten zet zich in voor het beheer en behoud van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in Nederland met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst.

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »