TBM Meeslouwerplas grond transport
TBM Meeslouwerplas grond transport

TBM grond transport naar de Meeslouwerplas

Voor de aanleg van de verbindingsweg A4-A44 is een tunnelboormachine gebruikt. De vrijgekomen grond is nuttig toegepast om de Meeslouwerplas te verondiepen. Deze handeling mocht zo min mogelijk het oppervlaktewater vertroebelen. NETICS is gevraagd te onderzoeken wat hiervoor de ideale manier is. In het laboratorium zijn schaalmodellen van speciaal ontwikkeld equipment uitvoerig getest, waarbij de aanwezige spronglaag in combinatie met de temperatuur van het sediment een cruciale rol heeft gespeeld in de uitkomsten. De schaalmodellen zijn ontwikkeld tot ware grootte, waarna deze in het veld zijn getest met behulp van turbiditeitstesten.

COMOL5 is een internationale aannemerscombinatie van de ondernemingen Mobilis B.V., Croonwolter&dros B.V., VINCI Construction Grands Projects S.A.S., en DEME Infra Marine Contractors B.V. Samen verzorgen zij de realisatie van de Rijnlandroute.

logo comol5

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »