GEOWALL® Groningen

Het meerjarig Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib zoekt binnen het programma Eems-Dollard 2050 naar mogelijkheden om slib uit de Eems Dollard te halen. Dit moet de waterkwaliteit sterk verbeteren. Dit slib wordt nuttig hergebruikt, bijvoorbeeld voor het versterken van dijken en ophogen van landbouwgronden.

NETICS is gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor het maken van bouwelementen van deze zoute bagger. Voor de productie van GEOWALL® elementen ontwikkelt NETICS de BAGGERFABRIEK®. Het doel is om over de hele wereld deze mobiele fabrieken in te zetten om de rivieren in de delta’s uit te baggeren om overstromingen tegen te gaan en de waterkwaliteit te verbeteren. Het opgebaggerde slib wordt in eerste instantie opgewerkt tot prefab Geowall® elementen die voor tal van toepassingen bruikbaar zijn. Zoals voor oeverversterking, waterkerende muren en zelfs gebouwen.

Het meerjarig Innovatieprogramma Nuttig Toepassen Slib zoekt binnen het programma Eems-Dollard 2050 naar mogelijkheden om slib uit de Eems Dollard te halen. Dit moet de waterkwaliteit sterk verbeteren.

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »