CONSULTANCY OP MAAT

NETICS levert een deel van haar diensten in de vorm van advies aan zowel overheden, aannemers als andere adviesbureaus, waarin NETICS dé wereldleider is op het gebied van het hergebruik van slib en ook als hoedanig ingezet wordt.

NETICS heeft verschillende handleidingen, papers en boeken geschreven over het bouwen met slib en geeft internationale colleges over dit onderwerp. Daarnaast zet NETICS zich in om ingenieurs in binnen- en buitenland te trainen om uiteindelijk zélf de innovatieve oplossingen voor slib op grote schaal uit te voeren op een duurzame manier.

Baggertube CUR-publicatie

NETICS is de hoofdauteur van de CUR-publicatie: “Baggerspecie versneld ontwateren en toepassen in geotextiele tubes”; Handboek voor de praktijk.

Circulair baggerbeheer

Baggeren moet duurzamer. NETICS adviseert daarvoor overheden, aannemers en adviesbureaus voor het circulair hergebruik van baggerspecie.

Hergebruik keileem

Geen materiaal is gek genoeg. NETICS adviseert ook in het hergebruik van (grond)stromen zoals keileem, kalksteen of kalkslib.

Remote sensing

Bij de analyse van het areaal gebruikt NETICS satellietdata en zet AI machine learning algoritmes in om deze data nóg nuttiger te maken!

Zout slib

Naast slib zoet slib uit rivieren, adviseert NETICS ook in het hergebruik van zout slib tot nuttige oplossingen zoals rifblokken.

GIS-solutions

Binnen NETICS is er de expertise om met talloze GEO-ICT oplossingen te komen met o.a. Qgis, Python, FME en CAD-software.

Quickscan / Systeem analyse

NETICS voert een quickscan van uw gebied uit om te kijken waar er mogelijkheden liggen voor nuttig hergebruik van grondstoffen.

Digital Twin Technologies

NETICS gaat met de tijd mee en is daarom ook betrokken bij het ontwikkelen van een ruimtelijke digital twin voor baggerspecie in waterwegen.

Hergebruik aluminiumslib

Afval- en waterzuiverings- installaties zitten met grote hoeveelheden slib. NETICS kan ook dít slib hergebruiken tot nuttige producten.

Onze recente activiteiten

Lake Nokoué

Fochteloerveen Natuurmonumenten

tubes in containers Zweden project Netics hergebruik bagger

LifeSure Malmfjärden

versneld ontwateren met bagger tubes

CUR-publicatie bagger tubes

Circulair baggergebruik fase II

kaft van onderzoek door netics circulair gebruik van baggerspecie bij waterschappen

Circulair baggergebruik fase I

Menu
Language »