Circulair baggerbeheer

De waterschappen hebben als doelstelling om in 2030 voor 50% en in 2050 zelfs 100% circulair te zijn. Baggerspecie is één van de grootste materiaalstromen binnen de waterschappen. Om de circulariteitsdoelstellingen te bereiken is er vraag naar een methodiek om de circulariteit van regionale baggerprojecten te beoordelen. NETICS en Deltares hebben in dit onderzoek, de definitie van circulair baggergebruik uit Fase I uitgewerkt tot een praktisch beoordelingskader gebruikmakend van verschillende circulariteitsaspecten. Dit beoordelingskader is toegepast op de meest voorkomende verwerkingsketens bij waterschappen om uiteindelijk inzicht te geven in de meest circulaire toepassingsvormen. Het eindresultaat is een praktische tool en een STOWA-handreiking.

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA focust zich toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om hun opgaven goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.

stowa

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »