NVO Pilot Dijkstabilisatie Scheldestromen

Samen met Waterschap Scheldestromen en Romers Grondverzet heeft NETICS de unieke kans gehad om één van haar innovaties te testen nabij Borselle, Zeeland. Met deze pilot is getest of het mogelijk is om een bestaande oever op locatie te stabiliseren met behulp van lokale grond en natuurlijke binders zodat het bestand is tegen afkalving. Deze gestabiliseerde constructie is door NETICS ontworpen als duurzaam alternatief voor de conventionele oever. Na verloop van tijd is er vegetatie komen groeien op de gestabiliseerd oever hetgeen zorgt voor extra stabiliteit en natuurwaarde.

Het waterschap Scheldestromen is een waterschap in de provincie Zeeland. Het omvat de gehele provincie Zeeland. Het waterschap zorgt voor een tegen overstroming beschermd gebied met behulp van dijken, een juist waterpeil in de sloten, schoon en gezond oppervlaktewater, afvalwaterzuivering en wegen. De hoofdkantoren staan in Middelburg en Terneuzen.

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »