Mooi overzicht vanuit de lucht van het project in Hansweert. Netics, zetsteen
Hugo Ekkelenkamp van NETICS controleert de zetsteen op de dijk in Hansweert
Zetsteen Hansweert - NETICS
Hugo Ekkelenkamp in het laboratorium van NETICS controleert verschillende soorten zetstenen voor het project in Hansweert
NETICS en GEOWALL geschiktheid zetsteen Hansweert
voorbeeld van een zetsteen van baggerspecie voor het project Hansweert
verschillende soorten zetsteen gemaakt van baggerspecie voor de pilot in Hansweert - NETICS
geschiktheid zetsteen NETICS Hansweert
verschillende soorten zetsteen op de dijken in Hansweert
Mooi overzicht vanuit de lucht van het project in Hansweert. Netics, zetsteen

Geschiktheid GEOWALL® zetsteen Hansweert

De innovatie zetsteen van baggerspecie wordt gezien als interessant product waarbij er een circulair en duurzaam alternatief voor betonnen zetsteen elementen onderzocht wordt. Inmiddels is er veel interesse vanuit de markt voor deze innovatie. Dit komt mede door de timing waarop het onderzoeksproject plaatsvindt. Er ontstaat steeds meer behoefte aan meer duurzamere en circulaire toepassingen in de civiele techniek. Het belangrijkste doel van dit onderzoeksproject is het aanleggen en bestuderen van een proefvak van zetsteen van bagger dat duurzamer is (lagere MKI score) en prijstechnisch concurrerend met traditionele zetsteen van beton. Daarnaast moeten de sterkte-eigenschappen kunnen voldoen aan wet- en regelgeving voor dijkbekledingselementen.

Het waterschap Scheldestromen is een waterschap in de provincie Zeeland. Het omvat de gehele provincie Zeeland. Het waterschap zorgt voor een tegen overstroming beschermd gebied met behulp van dijken, een juist waterpeil in de sloten, schoon en gezond oppervlaktewater, afvalwaterzuivering en wegen. De hoofdkantoren staan in Middelburg en Terneuzen.

Logo Scheldestromen

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »