in beeld uitgelegd wat definitie is van circulair baggergebruik
beoordelingskader
overzicht van de baggerketen
in beeld uitgelegd wat definitie is van circulair baggergebruik

Circulair baggerbeheer Fase 1

De waterschappen moeten in 2050 naar 100% circulair gebruik van grondstoffen toe. In een eerste onderzoek, uitgevoerd door Deltares en NETICS is een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over hergebruik van baggerspecie en in hoeverre dit aansluit bij de definitie van circulair gebruik van bagger.
Bij circulair gebruik van bagger hoort naast de maximalisatie van gesloten kringlopen en herbruikbaarheid en de minimalisatie van afvalproductie vooral ook het streven naar maximale voordelen en waarden door het hergebruik van bagger.

Waternet is het waterbedrijf dat verantwoordelijk is voor het water van de gemeente Amsterdam en een groot deel van de provincies Utrecht en Noord-Holland. Waternet maakt afvalwater schoon, zuivert het en levert het aan de 1,3 miljoen mensen die wonen en werken in dit gebied.

Waternet logo project Netics

Vergelijkbare Projecten

Niets gevonden.
Menu
Language »