UNIEKE KANSEN IN DE WATERBOUW

NETICS heeft de laatste jaren aan de hand van het ontwikkelen van technieken en best practices laten zien dat slib grootschalig gebruikt kan worden als bouwmateriaal.

Door ontwerpers te betrekken bij dit proces en de keten te benaderen als ruimte scheppende industrie ontstaat er een vraag met voldoende omvang om bijvoorbeeld de baggeraars te laten investeren in daarvoor nieuw benodigd materieel. Bij een transitie van ruimtelijke impact naar ruimtelijke kwaliteit in de baggerketen kunnen o.a. overheden steeds meer worden geprikkeld om wet- en regelgeving verder aan te passen en geschikter te maken voor het hergebruik van baggerspecie en zo de industrie verleiden om slib circulair toe te passen.

Met de kennis die hiermee wordt ontwikkeld ontstaat een fantastisch exportproduct waarmee Nederland als dé baggeraars en waterbouwers van de wereld hun voorsprong kunnen behouden.

GEOWALL®- Bouwelementen

GEOWALL® kan in alle vormen en maten ingezet worden voor constructies zoals keermuren, geluidsschermen, rioolsleuven, en zelfs huizen!

GEOWALL® – Massa-stabilisatie

GEOWALL® is ook geschikt voor platte constructies, zoals (wandel)paden, parkeerplaatsen en wegenbouw.

GEOWALL®- Rifblokken

Stabilisatie van baggerspecie tot bouwelementen kan ook toegepast onder water, bijvoorbeeld voor rifblokken die een belangrijke ecologische bijdrage kunnen leveren!

Geotextiele tubes als bouwelement

Geotextiele tubes gevuld met baggerspecie zijn zeer stabiele bouwelementen en kunnen gebruikt worden in allerlei typen constructies, zoals (vogel)eilanden, kadeverbeteringen en landaanwinning.

Onze recente projecten

Vooroever de Wieden

Lake Nokoué

Fochteloerveen Natuurmonumenten

GEOWALL en Netics geluidsscherm voor ProRail

GEOWALL® geluidsscherm ProRail

tubes in containers Zweden project Netics hergebruik bagger

LifeSure Malmfjärden

DrainUpGrader project NETICS en RVO SBIR

SBIR Circulaire Steden

Menu
Language »