NIEUWE MARKTEN AANBOREN

Het winnen van grondstoffen in de mijnbouw gaat gepaard met het grootschalig vrijkomen van een restproduct in de vorm van tailings. Omdat in de mijnbouw wordt gezocht naar specifieke grondstoffen wordt deze afvalstroom geacht geen waarde te hebben.

NETICS heeft de kennis en het netwerk om juist deze reststroom te gebruiken als primaire grondstof voor bouwelementen.

Door een gebiedsscan uit te voeren wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn om mine tailings lokaal her te gebruiken. In natte vorm kunnen de tailings bijvoorbeeld in geotextiele tubes worden gepompt om oevers te versterken. Ook kunnen de tailings worden gebruikt om stenen te maken die gebruikt worden voor huizenbouw.

NETICS is dus niet alleen werkzaam in de baggerindustrie, maar ook in andere markten waarin de kennis en technieken kunnen worden toegepast.

Geotextiele tubes

Talings kunnen gemakkelijk ontwaterd worden door het gebruik van geotextiele tubes en zijn vervolgens als stabiele bouwelement te gebruiken.

Haalbaarheidsonderzoek

De eerste stap bij het ontwerpen van een constructie, is het labonderzoek waarbij de geschiktheid van baggerspecie voor een toepassing onderzocht wordt.

Verontreinigingen immobiliseren

De technieken van NETICS faciliteren in het immobiliseren van verontreinigingen in mining-afval waardoor de risico’s bij de opslag minder worden.

Tailings dam

De ontwaterde tailings kunnen ingezet worden als ondoorlatende dam voor afval uit de mijnen.

Onze recente projecten

Vooroever de Wieden

Lake Nokoué

Fochteloerveen Natuurmonumenten

GEOWALL en Netics geluidsscherm voor ProRail

GEOWALL® geluidsscherm ProRail

tubes in containers Zweden project Netics hergebruik bagger

LifeSure Malmfjärden

DrainUpGrader project NETICS en RVO SBIR

SBIR Circulaire Steden

Menu
Language »