LOKALE GRONDSTROMEN GEKOPPELD

De baggerwereld en de bouwwereld zijn traditioneel twee gescheiden ketens. Baggeraars halen sediment uit dichtgeslibde vaarwegen en betalen om dat op een depot te mogen storten.
Aannemers kopen steen, zand en klei in om bijvoorbeeld golfbrekers, geluidswallen en kademuren aan te leggen. Dat kost beide bedrijven veel geld en heeft een forse impact op klimaat en milieu.

Onze techniek koppelt die twee werelden rechtstreeks aan elkaar door het baggerslib lokaal te hergebruiken. Dat levert grote voordelen op. Niet alleen voor milieu en klimaat maar ook voor de portemonnee van opdrachtgevers.

Samenwerking

NETICS is de connectie tussen opdrachtgever, aannemer en leveranciers. NETICS zorgt ervoor dat tussen partijen samengewerkt wordt en zo hergebruik gestimuleerd wordt.

Duurzaam werken

NETICS gelooft in de meest duurzame aanpak. Bij het advies wordt altijd rekening gehouden met de minste emissies, het gebruik van reststromen, levensduur en natuurontwikkeling.

Advies voor circulariteit

NETICS levert, in samenwerking met kennisinstituten en overheden, advies over de circulariteit van baggerspecie door (MKI)-berekeningen en modellen (CircSed)

Circulaire bouwelementen

Nadat de GEOWALL® of geotextiele tube technologie toegepast wordt op de baggerspecie kan het naderhand nog hergebruikt worden tot een andere toepassing.

Onze recente activiteiten

Vooroever de Wieden

Lake Nokoué

Fochteloerveen Natuurmonumenten

Menu
Language »