Vogeleilanden De Putten

De Putten is een meer wat door uitgraving t.b.v. dijkenklei is ontstaan. Ter tegemoetkoming van flora en fauna zijn eilanden aangelegd. Deze zijn met de tijd gaan eroderen, dit sediment is op de bodem terechtgekomen in de vorm van een sliblaag van 0.5 m dik. Deze sliblaag is gebaggerd en opgeslagen in erosiebestendige geotextiele tubes. De tubes vormen een ringdijk waarachter het resterende sediment is gepompt. Tot slot zijn de eilanden afgewerkt met schelpenzand. Op deze manier is het meer opgeschoond en zijn robuuste vogeleilanden gecreëerd.

Natuurmonumenten zet zich in voor het beheer en behoud van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in Nederland met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst.

Logo natuurmonumenten

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »