netics geotubes windpark
windpark tweede Maasvlakte

Windpark Maasvlakte 2

De energietransitie is in volle gang. Op de Tweede Maasvlakte bouwt Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat Windpark Maasvlakte 2 met in totaal 22 windturbines. Daarvan komen er 12 op de zachte zeewering. NETICS is in opdracht van Ballast Nedam verantwoordelijk geweest voor de engineering van de tubes op het strand.

Per windturbinelocatie moet lokaal het strand worden opgehoogd om een zogenaamde kraanopstelplaats te creëren. Echter, deze kraanopstelplaatsen bevinden zich in een hydrodynamische omgeving; er vindt constant aanzanding en erosie plaats. Met een grondkerende constructie van geotextiele tubes wordt eventuele schade veroorzaakt door deze processen voorkomen.
De geotextiele tubes worden gevuld met lokaal gewonnen zand. Door te variëren in tubeomtrek is tijdens het ontwerpproces slim ingespeeld op sterk fluctuerende strandniveau’s.

De verwachting was dat aan de voorzijde van de kraanopstelplaats nog steeds erosie zou optreden, wat tot macro-instabiliteit kan leiden. Daarom zijn erosiematten toegepast die op hun plaats worden gehouden door speciale ankertubes. Eroderen van het vulmateriaal achter de geotextiele tubes wordt voorkomen met non-woven doeken.

Met dit ontwerp wordt het mogelijk gemaakt om met lokaal gewonnen materiaal een erosiebestendige grondkerende constructie te bouwen.

Ballast Nedam is een internationaal opererend bouw- en ontwikkelbedrijf. Het bouwt onder andere bruggen, tunnels, gebouwen, havens, woningen, en snelwegen. Veiligheid, duurzaamheid, digitalisering & innovatie, en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vier belangrijke thema’s binnen Ballast Nedam.

Logo Ballast Nedam

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »