Pilot GEOWALL® Oranjekanaal

De aanleiding voor het ontwikkelen van deze GEOWALL® met waterschap Vechtstromen is de waterinnovatieprijs 2015. NETICS en waterschap Vechtstromen hebben als partners aan deze waterinnovatieprijs deelgenomen en met de GEOWALL® de eerste prijs gewonnen. Dit was een extra boost geweest om het concept van de GEOWALL® in een nieuwe pilot te realiseren. Hiervoor heeft waterschap Vechtstromen het Oranjekanaal aangewezen als pilotlocatie. Dit kanaal moet gebaggerd worden en de huidige houten beschoeiing was aan vervanging toe. Om beide werkzaamheden efficiënt, duurzaam en circulair aan te pakken is de GEOWALL® de ideale oplossing.

Waterschap Vechtstromen is een waterschap in de Nederlandse provincies Drenthe en Overijssel. Een klein deel ligt in Gelderland. Waterschap Vechtstromen zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater.

logo waterschap vechtstromen

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »