GEOWALL® Duurzaamheidscentrum Weizigt

Het terrein van Duurzaamheidscentrum Weizigt wordt opnieuw ingericht. Er wordt meer wateroppervlak gecreëerd door de sloot uit te breiden. Bij deze ontgraving komt veel grond vrij. Daarnaast worden voor de uitbreiding twee duikers gerealiseerd. Rondom de duiker moet de oever worden verstevigd. Met behulp van de GEOWALL® techniek was het mogelijk om de vrijgekomen grond om te vormen tot bouwblokken welke in de oeverversteviging worden gebruikt.
Met de GEOWALL® techniek wordt circulair omgegaan met afvalstoffen zodat deze weer als volwaardige bouwstof kunnen worden ingezet.

Duurzaamheidscentrum Weizigt biedt mogelijkheden voor inwoners en scholen om te ontdekken, te leren, en te recreëren. Het centrum beschikt over een watertentoonstelling, klimaatkas, stadsboerderij, bijenstal, volière, en verschillende tuinen. Voor jong en oud is er van alles te leren over onze natuur.

logo van Duurzaamheidscentrum Weizigt

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »