Restoration Hoveton Great Broad Netics project

Restoration Hoveton Great Broad

Afkalvende oevers en sedimentatie onder invloed van het getij zorgden voor een zeer slechte leefomgeving voor flora en fauna in de meren Hoveton Great Broad en Hudson’s Bay. Baggeren was noodzakelijk om de doorzicht en waterdiepte te vergroten, wat een impuls aan het waterleven zal geven. Afvoeren van 55000 m3 baggerspecie was echter geen optie. NETICS kwam met de oplossing om de originele oevers met behulp van baggertubes te herstellen. Dit creëerde drie opvulgebieden waarin het overige sediment kon worden gepompt, om uiteindelijk nieuwe moeraszones te verwezenlijken.

Problemen omvormen tot kansen, dat is wat NETICS onderscheidend maakt.

Natural England is een overheidsorganisatie wat zich inzet voor een gezonde natuur in samenhang met natuurbeleving voor de mens. Met als blik op de toekomst zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke hoofdzaken. Om dit te verwezenlijken ligt de focus op robuust ontwerpen.

Logo Natural England

Vergelijkbare Projecten

Menu
Language »