INNOVATIEBUREAU NETICS B.V.

NETICS is een toonaangevend innovatief onderzoeks- en adviesbureau in de civiele techniek en wordt internationaal gezien als dé expert op het gebied van hergebruik en bouwen met baggerspecie. NETICS heeft de kennis en kunde om deze baggerspecie te stabiliseren tot bouwmaterialen. Daarmee is het mogelijk om innovatieve civieltechnische constructies te bouwen, zoals: waterkeringen, golfbrekers, dammen, oevers, dijken en eilanden. Inmiddels zijn er tientallen gevalideerde toepassingsmogelijkheden voor onze producten.

NETICS – 100% CIRCULAIR BOUWEN
MET BAGGERSPECIE

Bouwen met bagger

Een uitdagend materiaal omvormen tot bouwstof.

Circulair hergebruik

Bagger of sediment is een reststroom. Door dit materiaal her te gebruiken wordt de keten gesloten.

Building with nature

Baggerwerkzaamheden vinden vaak plaats in natuurgebieden. Lokaal hergebruik is kostenbesparend en biedt de natuur een duurzame toekomst.

Hergebruik van mine tailings

Tailings is een reststroom die in grote schaal vrijkomt in de mijnbouw. Dit is een markt die veel kansen biedt.

Innoveren in de civiele techniek

Civiele Techniek is een conservatief vakgebied. Wij zetten ons in om vernieuwende technieken en materialen toe te passen.

Reservoir dredging

NETICS heeft bewezen dat gebaggerd sediment uit reservoirs uitstekend her te gebruiken is als bouwstof.

Kosten besparen:
excellente resultaten

Door het lokaal nuttig toepassen van gebaggerd sediment worden kosten bespaard in de baggerketen. Winning, aanschaf en transport van dure primaire, schaarse grondstoffen in de bouwketen vervallen daarmee.

Hiermee versterkt NETICS het wereldberoemde imago van Nederland als dé waterbouwers van de wereld en koplopers in circulaire economie.

Wat partners en opdrachtgevers over ons zeggen:

Onze recente projecten

Vooroever de Wieden

Lake Nokoué

Fochteloerveen Natuurmonumenten

GEOWALL en Netics geluidsscherm voor ProRail

GEOWALL® geluidsscherm ProRail

tubes in containers Zweden project Netics hergebruik bagger

LifeSure Malmfjärden

DrainUpGrader project NETICS en RVO SBIR

SBIR Circulaire Steden

Menu
Language »