Ontwerpen en doorrekenen van constructies met baggerspecie

UNIEKE REKENMODELLEN

Ontwerpen en doorrekenen van (water)bouwkundige constructies van baggerspecie. Inmiddels heeft NETICS wereldwijd tientallen projecten uitgevoerd en daarmee samen met onze opdrachtgevers baggerspecie als hoogwaardig bouwmateriaal ingezet. Inmiddels heeft NETICS wereldwijd tientallen projecten uitgevoerd. Inmiddels heeft NETICS wereldwijd tientallen projecten uitgevoerd.

Dankzij onze unieke gevalideerde rekenmodellen zijn bijvoorbeeld Batertube® en GEOWALL® technieken als volwaardig constructiealternatief toegepast. Inmiddels heeft NETICS wereldwijd tientallen projecten. Inmiddels heeft NETICS wereldwijd tientallen projecten uitgevoerd.

Volwaardig toegepaste constructiealternatieven met bagger

Software

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Technisch ontwerp

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Gebiedsscan

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Sedimentanalyse

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Quickscan

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Baggerplan

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Uitvoeringsbegeleiding

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Haalbaarheidsstudie

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

Missie

De naam NETICS is afgeleid van kinetics (latijns: kinesis) dat staat voor de studie van de beweging. Onze dagelijkse missie is het om de wereld om ons heen te bewegen tot innoveren met nieuwe of alternatieve vormen van techniek en duurzame oplossingen. Hierdoor kunnen we als netwerkorganisatie een waardevolle bijdrage leveren aan de transitie naar een nieuw economisch tijdperk.

Visie

Wij zien het bedenken van ingenieuze oplossingen (inventies) als een kerntaak van een ingenieur. Bij NETICS ligt de focus op research and business development in de civiele techniek. Daardoor houden wij ons dagelijks bezig met het uitwerken en het ontwikkelen van inventies tot succesvolle innovaties (business). Met NETICS zoeken wij naar de meest ideale combinatie tussen natuur en techniek waarbij we ons laten inspireren door het principe building with and inspired by nature.

Building with Nature

Inspired by Nature

Netics is sinds haar oprichting ieder jaar uitgeroepen tot een van de meest innovatieve MKB Top 100 bedrijven.

Kosten besparen:

Door het lokaal nuttig toepassen van gebaggerd sediment worden kosten bespaard in de baggerketen. Winning, aanschaf en transport van dure primaire, schaarse grondstoffen in de bouwketen vervallen daarmee.

Hiermee versterkt Netics het wereldberoemde imago van Nederland als dé waterbouwers van de wereld en koplopers in circulaire economie.

0k
Bagger hergebruikt
0
Kosten bespaard

Onze recente projecten

Niets gevonden.

Wilt u ook een toonaangevend project met bagger?

Menu
Language »