Doordat een groot deel van de huidige rioolsystemen in Nederland zich bevinden in zakkingsgevoelige ondergrond zoals veen en klei, zullen deze in de toekomst moeten worden opgehoogd en hersteld. In dichtbevolkte gebieden zal dit de komende jaren tot hoge kosten en veel overlast leiden. Wij hebben een concept bedacht waarbij de ingrepen minimaal zijn en de kosten enorm worden verlaagd. Onze vinding wordt door specialisten gezien als een uiterst geschikte oplossing voor de problemen met verzakte rioleringen. NETICS zoekt naar projecten waar dit concept in kan worden toegepast.

riool-001

riool-002

riool-003

riool2