Voorkomend uit de wens om granulaire materialen en sedimenten te stabiliseren zijn wij een wereldwijde zoektocht gestart naar grondstoffen die als additief kunnen dienen. Hierbij richtten wij ons op Biobased Materials. In Azie hebben wij een restproduct ontdekt dat afkomstig is uit landbouw en dus natuurlijk (afbreekbaar) is en onschadelijk voor mens en dier. In poedervorm betreft de stof een uitstekende natuurlijke binder waar we de nodige experimenten mee hebben gedaan. We zijn in staat om met een toevoeging van 0,6% aan gewicht diverse granulaire materialen uitstekend te stabiliseren.

We hebben proeven gedaan met bijvoorbeeld zand, grond, baggerspecie, fijn grind, siersplitten, zaagsel en fijn (afval)glas. We zijn zo bijvoorbeeld in staat om razendsnel bouwwegen aan te leggen of harde paden van afvalglas! Bij het testen met zaagsel kwamen we er zelfs achter dat het zaagsel met de 0,6% binder vanwege de lange brandtijd waarschijnlijk als brandstof kan worden gebruikt voor in de openhaard of barbecue. Ook kan het magische poeder toegepast worden om paden van Gravi’dor te beschermen tegen regenval! Kortom, er zijn tal van civieltechnische, bouwkundige en vele andere toepassingen denkbaar. NETICS zoekt naar projecten waar dit concept in kan worden toegepast.

poeder-001

poeder-002

poeder-004

poeder-005

poeder-006

poeder-007