NETICS is door Syntens en de Hogeschool Rotterdam als bedrijf geselecteerd om een MKB opdracht te geven aan een groep studenten van de minor Business en Innovation. Het doel hierbij is om samen met deze studenten een businesscase uit te werken. Hierbij gaat het om een concept van NETICS waarbij er een slimme oplossing wordt bedacht die ervoor moet zorgen dat binnen de grond-, weg- en waterbouw (bouw)materialen veel slimmer worden ingekocht. Het doel van dit concept is het stimuleren van leveranciers tot het ontwikkelen van innovatieve producten.

business-innovatie