NETICS levert innovaties op bestelling! De inventies worden inhoudelijk onderzocht op hun technische, commerciële en financiële haalbaarheid. Zo ontwikkelen wij deze tot toepasbare innovaties. Naast het nauwkeurig onderzoeken van de onderliggende techniek is het essentieel om te zoeken naar de waardecreatie en bijpassende verdienmodellen van deze innovaties. Hiermee kan ook de verdere ontwikkeling van de business worden gefinancierd. Belangrijk onderdeel is een praktisch businessplan dat wij vaak visualiseren volgens het Business Model Generation Canvas. Als het gaat om research and business development werken we samen met partners als Deltares, TNO, Syntens, TU Delft en de Hogeschool Rotterdam.

NETICS zoekt nog naar projecten waar deze concepten kunnen worden toegepast!

 

bouwmateriaal

rioolgolfbrekersuilmagische-poeder