BESEKK is in de zoektocht naar duurzame innovatieve oplossingen in de techniek een belangrijke partner van NETICS. BESEKK houdt zich in de samenwerking met NETICS op een professionele wijze bezig met het uitwerken en voorbereiden van civieltechnische constructies en onderschrijft daarbij de filosofie van NETICS van building with nature. De eigenaren van NETICS zijn tevens oprichter geweest van BESEKK waardoor de lijnen kort zijn en snel goede resultaten geleverd kunnen worden. Kijk voor meer info op www.besekk.nl