Jaarlijks is er een enorm aanbod aan afvalstromen zoals baggerspecie en mest vanuit steden en landelijk gebied. De wijze van afzet wordt met name bepaald door trage ontwatering, grote transportafstanden en de mate van verontreiniging. In Nederland worden jaarlijks miljoenen kubieke meters aan baggerspecie verwijderd. Dit zorgt voor een grote en continue bron van grondstof. Ook internationaal zijn er grote overschotten aan baggerspecie, met name in deltagebieden. Veelal veroorzaakt dit slib overlast, slechte leefomstandigheden en overstromingen. Naast baggerspecie is het aanbod aan mest erg groot. Jaarlijks is er alleen al in Nederland een structureel overschot van tientallen miljoenen kilo’s aan mest. Steeds vaker wordt mest verkocht aan Duitsland en landen in Oost-Europa. Daarbij is het rendabel om mest te ontwateren om de transportkosten te verlagen. Hier, maar zeker ook in de rest van de wereld, liggen enorme kansen voor goedkope low-tech ontwateringstechnieken waarmee deze natte afvalstromen worden ontwaterd. Zo ontstaat een grondstof die op slimme wijze kan worden (her)gebruikt.

Bij slibontwatering is het van belang de methode af te stemmen op de omvang van het werk. Het is in veel gevallen aantrekkelijk om innovatieve low-tech ontwateringstechnieken toe te passen. Deze technieken zijn tevens zeer geschikt om bijvoorbeeld vervuilde baggerspecie te saneren. Eén van de technieken is het gebruik van geotextiele tubes. Met deze tubes kunnen grote volumes baggerspecie binnen twee weken worden ontwaterd. Dit compacte systeem kan eenvoudig worden aangevoerd en snel worden ingezet. Het vernuft zit hem in de wijze van ontwateren, waarbij er naast ontwatering gebruik gemaakt wordt van de filterende werking van het textiel. Dit gaat samen met een goed advies naar de opdrachtgever en een intensieve processturing tijdens het project. Afhankelijk van het type project kunnen ook andere ontwateringstechnieken uitkomst bieden. Wij zijn de uitvinders van een herbruikbaar systeem met geotextiel waarmee tegen lage kosten de baggerspecie cyclisch kan worden ontwaterd tot steekvaste grond. Inmiddels zijn hier nationaal en internationaal goede resultaten mee behaald.

Barendrecht-015

IMG00197-20100610-1343

De-GeotunnelIMG_0102

DSCN0045

AFB-KLEIMOTOR