Er zijn veel technieken beschikbaar om grond te stabiliseren. Naast het injecteren van stoffen kan grond ook mechanisch worden gestabiliseerd. Zo kan grond bijvoorbeeld worden geperst of aangestampt. Tegenwoordig zijn er verschillende methoden waarbij wanden of elementen worden gebouwd van gestabiliseerde grond. Zogenaamde Compressed Stabilized Earth Blocks (CSEB) en Rammed Earth Walls worden wereldwijd al veelvuldig toegepast. Dit zijn methoden waarbij grond onder hoge druk in een bekisting wordt samengeperst of getrild tot een bouwelement zoals een steen of zelfs een complete muur. Hierbij kunnen er ter versterking additieven worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld portlandcement.
NETICS heeft zich als bedrijf gespecialiseerd in grondstabilisatie met behulp van meer innovatieve technieken en toevoegingen. Naast het onderzoeken en optimaliseren van perstechnieken worden alternatieve stabilisatoren wereldwijd gezocht en door middel van diverse praktijkproeven getoetst. Het doen van geotechnisch onderzoek en laboratoriumtests zijn essentieel om de werking van de stoffen vast te stellen. Daarnaast wordt er binnen projecten veldonderzoek gedaan om de grondstabilisatie nauwlettend te volgen.
Inmiddels zijn we in staat om met innovatieve additieven de ontwaterde baggerspecie of andere grond te stabiliseren, verdichten of zelfs lichter te maken. Met regelmaat worden nieuwe stoffen ontdekt met opmerkelijke eigenschappen. Er worden bovendien vervangers gevonden voor cement. Door het gebruik van innovatieve binders zijn wij in staat om hoogwaardige civieltechnische constructies te bouwen van bijvoorbeeld baggerspecie, afvalmaterialen en zelfs van glas.

thumb

thumb

thumb

101

20121022_165541

DSCN7903