Als gevolg van een veranderend klimaat, een stijgende zeespiegel, mondiale bevolkingsgroei en een toenemende urbanisatie in deltagebieden, neemt wereldwijd de vraag naar slimme oplossingen toe. Meer dan 60% van de wereldbevolking woont al in delta’s. Er is een sterke behoefte om veilig in deze delta’s te kunnen verblijven. Wij zien daar enorme kansen in het koppelen van enerzijds overvloed aan baggerspecie en anderzijds het vergroten van de waterveiligheid door het bouwen van bijvoorbeeld waterkeringen met afgeschreven en onverwachte grondstoffen. Het bouwen met afvalstromen geeft een besparing op stort- en transportkosten alsook op de winning, aanschaf en transport van primaire grondstoffen. Binnen NETICS is ruim 10 jaar ervaring met (civieltechnische) oplossingen waarbij, op een duurzame wijze, baggerspecie wordt gebruikt voor het bouwen van constructies. Wij noemen dit “Bouwen met Bagger”. Inmiddels zijn er tientallen projecten door ons ontworpen en onder onze begeleiding uitgevoerd. Zo zijn er dijkversterkingen, natuurvriendelijke oevers, havenconstructies, golfbrekers en drijvende oevers gerealiseerd. Om dergelijke constructies te bouwen kunnen geotextiele tubes worden gebruikt. Dit zijn met bagger gevulde worsten van geotextiel. Vooraf inventariseren we grondig de locatie en het programma van eisen. Tijdens de ontwerpfase wordt de gehele constructie doorgerekend met uitgebreide en unieke modellen. Hiermee wordt onder andere de stabiliteit van de constructie berekend en de geometrie bepaald. Inmiddels zijn er diverse detailoplossingen uitgedacht die het bouwen met baggerspecie in diverse toepassingen mogelijk maken. Zo zijn er door ons in Engeland op grote schaal drijvende oevers gebouwd die naast een bijzondere natuurontwikkeling ook zorgen voor een stabiele oeverconstructie.

009A

Aalsmeer-2-Netics-logo

DSCN9301

009B

Dijken

image001a

1 Reactie

  1. Legoblokken van baggerspecie – Bulkgids
    september 27, 2018

    [...] de MKB Innovatie Top 100 van vernieuwende bedrijven in 2017 staat ook Netics BV uit Alblasserdam. De reden voor deze vermelding is de ontwikkeling van een technologie om huizen te [...]