BOUWEN MET BAGGER

Als gevolg van een veranderend klimaat, een stijgende zeespiegel, mondiale bevolkingsgroei en een toenemende urbanisatie in deltagebieden, neemt wereldwijd de vraag naar oplossingen toe. Meer dan 60% van de wereldbevolking woont al in delta’s. Er is een sterke behoefte om veilig in deze delta’s te kunnen verblijven. Wij zien daar enorme kansen in het koppelen van enerzijds overvloed aan baggerspecie en anderzijds het vergroten van de waterveiligheid door het bouwen van bijvoorbeeld waterkeringen met afgeschreven en onverwachte grondstoffen. Lees meer

 

LOW-TECH ONTWATERINGSTECHNIEKEN

Veel afvalstromen bevatten veel vocht. Zodoende hebben wij, door het toepassen van innovatieve technieken en bijzondere eigenschappen van natuurlijke materialen, nieuwe low-tech ontwateringstechnieken ontwikkeld. Voor de ontwatering van baggerspecie en andere afvalstromen zoals mest hebben wij een afvalfabriek ontworpen. Dit geeft (voor o.a. waterschappen, gemeentes en steden) een enorme besparing op stort- en transportkosten en zet zeer snel slecht te ontwateren afvalstromen om in bouwstoffen. Lees meer

 

STABILISEREN VAN STRANDEN

In Nederland wordt jaarlijks bijna 12 miljoen kubieke meter zand op de Nederlandse kust gebracht (gesuppleerd) voor kustonderhoud. Zo wordt de kustveiligheid gewaarborgd en recreatie gestimuleerd. Als experts in de kustwaterbouwkunde passen wij low-tech oplossingen toe om stranden te stabiliseren waardoor erosie wordt voorkomen en de natuur een nieuw evenwicht instelt. Dit kan door het beïnvloeden van natuurlijke processen. Door bijvoorbeeld het toepassen van passieve verticale drainage kan natuur zelf het strand doen aanzanden en versterken. Lees meer

 

GRONDSTABILISATIE

Er zijn veel technieken beschikbaar om grond te stabiliseren. Naast het injecteren van stoffen kan grond ook mechanisch worden gestabiliseerd. Zo kan grond bijvoorbeeld worden geperst of aangestampt. Tegenwoordig zijn er verschillende methoden waarbij wanden of elementen worden gebouwd van gestabiliseerde grond. Zogenaamde Compressed Stabilized Earth Blocks (CSEB) en Rammed Earth Walls worden wereldwijd al veelvuldig toegepast. Lees meer

 

INNOVEREN MET NETICS

Dagelijks worden we geconfronteerd met steeds complexere vraagstukken die vragen om innovatieve oplossingen. Essentieel hierbij is dat de oplossing wordt afgestemd op de belangen vanuit economisch en ecologisch perspectief. Oftewel de meest ideale combinatie tussen natuur en techniek. Onze focus ligt op het ontwerpen, onderzoeken en uitwerken van innovatieve en uitvoeringstechnisch haalbare oplossingen binnen het thema Building With and Inspired by Nature. Dit maakt NETICS voor veel opdrachtgevers de beste partner. Het continuüm tussen natuur, techniek, samenleving en onze creativiteit leidt tot slimme, nieuwe of alternatieve vormen van techniek en duurzame oplossingen. Belangrijk is dat we de innovaties niet alleen ´van achter een bureau’ bedenken maar in samenwerking met de opdrachtgever uitwerken: praktisch en gericht op het creëren van aantrekkelijke proposities voor de gebruikers of klanten.

NETICS onderscheidt zich door haar focus op de toenemende wereldwijde vraag naar ecologische en duurzame (civieltechnische) oplossingen. Het laatste decennium hebben we op een aantal kennisgebieden veel expertise opgedaan en innovatieve oplossingen ontwikkeld. NETICS staat bekend als dé specialist op het gebied van het bouwen met nieuwe materialen en grondstoffen zoals baggerspecie, de ontwikkeling en toepassing van low-tech ontwateringstechnieken van bijvoorbeeld moeilijk te ontwateren afvalstromen en de stabilisatie van stranden ter vergroting van de veiligheid en kwaliteit van stranden. De behoefte aan focus op building with and inspired by nature geeft dat we deze pijlers de basis laten vormen voor het bedrijf. Door het bedenken van nieuwe technieken en innovaties stelt NETICS zich tot doel om continu te ontwikkelen en profileren binnen deze onderwerpen. De nadruk ligt bij NETICS op de uitvoerbaarheid van de innovaties. Het innoveren stopt dus niet bij de uiteindelijke totstandkoming van een bestek voor een werk. We begeleiden ook aannemers en opdrachtgevers bij het bouwen van de ontwerpen.