WAT WE DOEN

Netics is een toonaangevend ingenieursbureau in de civiele techniek en wordt internationaal gezien als dé expert op het
gebied van hergebruik en bouwen met baggerspecie. Netics
heeft de kennis en kunde om deze baggerspecie te stabiliseren tot bouwmaterialen. Daarmee is het mogelijk om innovatieve civieltechnische constructies te bouwen, zoals: waterkeringen, golfbrekers, dammen, oevers, dijken en eilanden. Inmiddels zijn er
tientallen gevalideerde toepassingsmogelijkheden voor onze producten.

Bouwen met bagger

Een uitdagend materiaal omvormen tot bouwstof.

Circulair hergebruik

Bagger of sediment is een reststroom. Door dit materiaal her te gebruiken wordt de keten gesloten.

Building with nature

Baggerwerkzaamheden vinden vaak plaats in natuurgebieden. Lokaal hergebruik is kostenbesparend en biedt de natuur een duurzame toekomst.

Hergebruik van mine tailings

Tailings is een reststroom die in grote schaal vrijkomt in de mijnbouw. Dit is een markt die veel kansen biedt.

Innoveren in de civiele techniek

Civiele Techniek is een conservatief vakgebied. Wij zetten ons in om vernieuwende technieken en materialen toe te passen.

Kosten besparen:
excellente resultaten

Door het lokaal nuttig toepassen van gebaggerd sediment worden kosten bespaard in de baggerketen. Winning, aanschaf en transport van dure primaire, schaarse grondstoffen in de bouwketen vervallen daarmee.

Hiermee versterkt NETICS het wereldberoemde imago van Nederland als dé waterbouwers van de wereld en koplopers in circulaire economie.

Wat partners en opdrachtgevers over ons zeggen:

Onze recente projecten

Niets gevonden.
Menu